V době, kdy zamrznou hladiny přehrad, jezer a rybníků, stávají se tekoucí vody řek jedinečnou příležitostí pro pozorování zimujících vodních ptáků. Nejinak je tomu i na Dřevnici, levostranném přítoku Moravy.
Zveřejněno 01.01.2008 v 23:06.
Ve škole jsme se učili dělit rok na čtyři základní období: jaro, léto, podzim, zima.
Zveřejněno 04.03.2007 v 19:47.
Vážení občané, někteří možná víte, že ZO ČSOP a Magistrát města Zlína společně otevřeli dne 4.6. 2006 tzv. Pasekářskou stezku.
Zveřejněno 25.10.2006 v 21:46.
Při svém sledování odkazů o Lužkovicích jsem narazil i na velmi pěkné webové stránky, které se zabývají vším co se týká chovu morčat.
Zveřejněno 18.02.2006 v 20:44.
Častokrát si při výpravách do přírody říkám, kolik roztodivných a neznámých tvorů kolem nás žije. O mnohých z nich většina z nás ani neví, přestože se nemusí vždy jednat jen o nepatrné broučky či drobné travičky.
Zveřejněno 17.12.2005 v 14:50.
Přírodní park Želechovické paseky je nejmladším z trojice těchto chráněných území v našem regionu. Starší z nich, Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy dělí údolí řeky Dřevnice.
Zveřejněno 08.03.2005 v 21:16.
Na sklonku dlouhého zimního období a pod hlubokou vrstvou sněhu si člověk často posteskne: Ať už se vrátí jaro, země se zahřeje, zazelená a rozkvete, z rána se ozve ptačí zpěv…..
Zveřejněno 26.02.2005 v 19:50.
Mnoho lidí mě v posledních dnech oslovilo s tím, že zahlédli v našem údolí velká hejna krásných ptáků s barevnou chocholkou a co že je to za zvláštní druh, který nikdy před tím neviděli.
Zveřejněno 19.01.2005 v 22:05.
U nás ve střední Evropě je jen málo míst, kde může člověk celý den putovat, aniž by potkal živáčka.
Zveřejněno 11.08.2004 v 22:46.
Středem obce protéká potok zvaný Novinový (dnes však již není patrný, protože byl zregulován a vede podzemím s vyústěním u silničního mostu přes řeku Dřevnici směrem na obec Hvozdnou). Částečně zregulován byl i potok Vratišovský, který protéká východní částí obce. Řeka Dřevnice v západní části obce, jako další menší přítok přibírá i Lázovský (Hvozdenský) potok. Nejzápadněji se do řeky Dřevnice vlévá maličký bezejmený potůček, který dělí městské části Lužkovic a Příluk ...
Zveřejněno 12.10.2003 v 14:10.