Naučná prezentace Přírodního parku Želechovické paseky
Vážení občané, někteří možná víte, že ZO ČSOP a Magistrát města Zlína společně otevřeli dne 4.6. 2006 tzv. Pasekářskou stezku.

Zájemci všech kategorií se tak mohli vydat z konečné linky MHD č.31 v Jaroslavicích na prohlídku, jejíž součástí bylo i podání základních informací o naučné stezce a přírodním parku Želechovické paseky. Otevření bylo i provázeno odborným výkladem.

Mnoho informací o Přírodním parku Želechovické paseky se občané mohli také dozvědět na besedě, která se konala dne 2.3. 2006 na ZŠ v Želechovicích nad Dřevnicí. Měla velmi bohatý program. Základní informace o parku podali Ing. J. Jánský a Ing. P. Lysoňková oba z odboru ŽP MMZ. O parku v kontextu chráněných území Zlínského kraje referoval Ing. M. Girgel z odboru ŽPaZem Zlínského kraje. Aktivity Ekocentra Čtyřlístek představil Mgr. Martin Davidov. Přírodní hodnoty parku skvěle prezentoval RNDr. Dušan Trávníček z Muzea Jihovýchodní Moravy.

A protože se prezentace opravdu líbila a na pana Dr. bylo hodně dotazů, požádal jsem ho o svolení, zda by nemohla být jeho prezentace umístěna na našem webu. Pan Trávníček souhlasil, a tak Vám nabízím si tuto prezentaci stáhnout a poté podrobněji prostudovat. Jen Vás musím upozornit, že prezentaci je dělána v Programu Microsoft Office Powerpoint a má velikost skoro 25 Mb, což v případě stahování u některých s pomalejším připojením může zabrat více času. Zde je na ni odkaz:

Bohužel mně způsob technického řešení neumožňuje soubor nabízet delší dobu, takže stahujte, než zase bude nepřístupný.


Naučná prezentace - Přírodní park Želechovické paseky

Věřím, že prostudováním prezentace získáte spostu nových poznání a třeba i jiných pohledů na území, které je v naší bezprostřední blízkosti a oplývá mnoha krásami, které si možná ani neuvědomujeme, protože jsme se tím nikdy tak nezabývali do hloubky. Ale právě jiný a podrobnější pohled v nás někom možná vyprovokuje zájem, se o přírodu blíže zajímat, studovat její zákonitosti a o to více ji chránit.

Věřím, že možná i tato malá prezentace přispěje ještě k většímu zájmu navštívit nově vybudovanou Pasekářskou stezku. Bude to mít i tu výhodu, že před cestou budete o něco informovanější ohledně místní fauny a flóry. A to ještě mnoho dalších informací vyčtete z informačních tabulí umístěných na stezce.

Takže pokud jste se ještě nerozhodli, zkuste využít následujích víkendů k procházce, už jen kvůli tomu, že nám letos podzim svojí přízní přeje.


Zpracoval: Radek Knap
Autor prezentace: RNDr. Dušan Trávníček Muzeum JM Moravy
Zveřejněno 25.10.2006 v 21:46.