Naučná stezka v přírodním parku Želechovické paseky
Přírodní park Želechovické paseky je nejmladším z trojice těchto chráněných území v našem regionu. Starší z nich, Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy dělí údolí řeky Dřevnice.
Naučná stezka v přírodním parku Želechovické paseky

V roce 2001 však byl vyhlášen nový přírodní park, zabírající rozlohu 1047,9 ha a nacházející se na katastrálním území obcí Želechovice, Jaroslavice a Kudlov. Důvodem je nejen bohatá rostlinná a živočišná skladba, ale především jedinečnost pasekářských usedlostí a dalo by se i říci živé muzeum symbiotického soužití člověka s přírodou na našem území. Cílem ekologů a ochránců přírody je jednak zachování kulturního a přírodního dědictví předků, ale také jeho studium a přiblížení veřejnosti.

Proto navštívili zástupci Sdružení za zdravé Lužkovice a Želechovice (SZLŽ) zlínské ekocentrum Čtyřlístek, které má pro letošní rok společně s Magistrátem města Zlína v plánu vytvořit mapy a další informační materiály, týkající se právě přírodního parku Želechovické paseky, zvláště však uvažují o vybudování naučné stezky jeho územím. Ta by měla interaktivním způsobem seznamovat návštěvníky s přírodním bohatstvím parku a tvrdým, avšak krásným životem minulých generací místních domorodců. Dalším jejich záměrech je stavba informačního a naučného centra, která by měla vzniknout přebudováním staré stodoly a stát se součástí právě již zmíněné naučné stezky. Pracovník ekocentra Čtyřlístek Martin Davidov se shodl se zástupci SZLŽ na potřebě těsné spolupráce s veřejností. Její aktivní zapojení do celého projektu totiž může vést k tomu, že lidé zde žijící přijmou existenci přírodního parku i naučné stezky za vlastní a bude i v jejich zájmu ochrana a propagace tohoto území. Pro ekocentrum i sdružení SZLŽ je zde tedy široké spektrum možností spolupráce nejen při vlastní výstavbě naučné stezky, ale zvláště právě ve vztahu k veřejnosti. Jedněmi z cest mohou být například zorganizování přednášek, dotýkajících se zmíněné problematiky, konzultace přesné trasy stezky i jednotlivých jejích zastavení se širokou veřejností, zapojení místních
do vytvoření grafického znaku parku, ale také třeba i naslouchání pamětníkům dávných událostí, které se kdysi v těchto místech přihodily a současníci by se s nimi rádi seznámili. Pokud se k této spolupráci připojí i více účastníků (občanská sdružení, spolky, skauti,…..), bude to jen ku prospěchu věci. Každý je srdečně zván.

 

Pavel Hurta

Želechovice nad Dřevnicí

 

Pozn. Podrobnější informace o přírodním parku Želechovické paseky naleznete
na internetové adrese:
http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Zel_paseky.htm

Zveřejněno 08.03.2005 v 21:16.