Vážení občané, dne 2.6. 2010 proběhla na řece Dřevnici povodeň, která poškodila protipovodňovou hráz v Lužkovicích. Poškození je nejvýraznější u komory K3, kde masa vody narážela do hráze, která zde tvoří zákrut (viz foto).
Zveřejněno 11.10.2010 v 15:42.
Dne 8. září 2006 proběhla kolaudace jedné z největších staveb PPO na Zlínsku - úprava toku Dřevnice Želechovice - Lužkovice.
Zveřejněno 20.09.2006 v 20:36.
Každý, kdo bydlí v Lužkovicích, nebo Želechovicích ví, že zde probíhá úprava toku řeky Dřevnice.
Zveřejněno 19.02.2006 v 17:30.
Dne 15.12.2005 za účasti investora Povodí Moravy s.p., stavební firmy IMOS s.r.o. a výboru našeho občanského sdružení, úspěšně proběhly vodní zkoušky nového jezu.
Zveřejněno 18.01.2006 v 21:04.
Vážení občané, tato informace se týká hlavně těch, kteří bydlí v blízkosti řeky Dřevnice.
Zveřejněno 14.07.2005 v 22:46.
Občané Lužkovic a Želechovic již určitě zaregistrovali koncem měsíce srpna tohoto roku pracovní aktivity spojené s regulací koryta řeky Dřevnice.
Zveřejněno 26.10.2004 v 23:52.
ZLÍN – Město Zlín, které se rozkládá v údolí řeky Dřevnice, bylo v minulosti několikrát postiženo povodněmi. Zkušenosti z těchto krizových situací se snaží zlínský magistrát zúročit při realizaci protipovodňových opatření.
Zveřejněno 20.05.2004 v 22:30.
Diky paní Knapové byly na přelomu roku získány informace o schvalovacím řízení projektů vodohospodářských úprav a protipovodňových opatření spolufinancovaných Evropskou bankou.
Zveřejněno 17.02.2004 v 20:19.
Regulace řeky Dřevnice...
Zveřejněno 14.12.2003 v 16:33.
Dne 26.9. 2003 nabylo platnost stavební povolení ke zřízení stavby „Dřevnice Želechovice – Lužkovice, úprava koryta km 18,8 – 20,1 protipovoďnová ochrana“...
Zveřejněno 01.10.2003 v 09:14.
Ing. Přemyslovský jako zástupce SZL položil panu primátorovi 3 otázky k protipovodňovým opatřením v Lužkovicích ...
Zveřejněno 26.07.2003 v 22:25.