Vážení občané Lužkovic, SZZL jako právnická osoba podalo v zákonné lhůtě námitku k územní studii v Želechovicích nad Dřevnicí - vedení kapacitní komunikace S9 na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Zveřejněno 05.05.2013 v 16:36.
Vážení občané Lužkovic, jménem výboru Sdružení za zdravé Lužkovice si Vás dovolujeme upozornit na situaci, která se nám po letech opět vrací k řešení, a dle našeho názoru vyžaduje naši i Vaši pozornost.
Zveřejněno 11.04.2013 v 18:30.
Ano, tak zní zajímavý článek, který byl zveřejněn v elektronických médiích a určitě stojí za přečtení.
Zveřejněno 03.06.2010 v 18:18.
Vážení občané Lužkovic, pokud Vás blíže zajímá problematika dopravy v našem nejbližším okolí, tak si prosím klikněte na níže uvedený odkaz:
Zveřejněno 24.02.2010 v 19:54.
Vážení občané Lužkovic, ohledně problematiky dopravy ve Zlínském kraji byl v pátek 30.10. 2009 veden on-line rozhovor s náměstkem hejtmana a krajským radním pro dopravu Ing. Jaroslavem Drozdem. Otázky a odpovědi si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu.
Zveřejněno 01.11.2009 v 19:28.
Vážení občané Lužkovic, dne 9.10.2009 vyšel v elektronických médiích článek, který komentuje dopravu. Hovoří se v něm i o místní části Lužkovice.
Zveřejněno 09.10.2009 v 07:08.
Vážení občané místní části Lužkovice, dne 2.4. 2009 se uskutečnilo v budově Krajského úřadu ve Zlíně pracovní jednání ve věci: "Projednání současného stavu přípravy staveb napojení města Zlína na rychlostní komunikaci R49 a propojení R49 se silnicí I/49."
Zveřejněno 29.04.2009 v 10:59.
Vážení občané Zlína, v Magazínu Zlín 9/2008 byl na straně 1 uveřejněn článek, který napsal Ing. Zdeněk Blažek, člen RMZ odpovědný za dopravu a uzemní plán.
Zveřejněno 25.09.2008 v 11:18.
Vážení občané Zlína, v Magazínu Zlín 9/2008 byl na straně 1 uveřejněn článek, který napsal Ing. Zdeněk Blažek, člen RMZ odpovědný za dopravu a uzemní plán.
Zveřejněno 16.09.2008 v 22:04.
Vážení občané Zlína, níže se můžete seznámit s důležitým prohlášením Sdružení za zdravé Lužkovice k problematice dopravy.
Zveřejněno 14.08.2008 v 18:57.
Vážení občané, ve středu dne 6.8. 2008 od 16:00 hodin probíhalo na MMZ projednávání návrhu změny č. 88 Územního plánu města Zlína.
Zveřejněno 07.08.2008 v 21:00.
Vážení občané Lužkovic, požádali jsme město Zlín o poskytnutí dokladů týkajících se nové varianty trasování cesty, která se dotýká také Lužkovic. Dosud jsme požadované dokumenty ani informace přes opakované urgence neobdrželi! Na přiložené korespondenci si sami můžete udělat názor na to, jak radnice komunikuje s našim sdružením.
Zveřejněno 26.04.2008 v 21:23.
Vážení občané Lužkovic, dne 28.3. 2008 vystoupil předseda SZZL Ing. Evžen Babík na ZMZ s projevem, se kterým se můžete seznámit níže:
Zveřejněno 28.03.2008 v 21:48.
Po schválení výboru SZZL pověření členové výboru přednesli na pravidelném zasedání ZMZ dne 14.2. 2008 následující stanovisko, které si můžete přečíst níže.
Zveřejněno 14.02.2008 v 20:32.
Připomínky k jednání zastupitelstva statutárního města Zlína dne 14.10. 2004 k pravobřežní komunikaci.
Zveřejněno 26.10.2004 v 22:57.
Toto stanovisko bylo předneseno zástupci SZLZ na schůzi zastupitelstva města Zlína dne 14.10. 2004.Tento dokument byl dále taktéž předán všem zastupitelům a politickým stranám.
Zveřejněno 26.10.2004 v 21:49.
Dne 21. 9. 2004 vyšel ve Zlínských novinách zajímavý článek ohledně rychlostní komunikace R49.
Zveřejněno 21.09.2004 v 23:16.
Zde je text dopisu žádosti, který byl odeslán na jednotlivé instituce a na kterém se shodli občané Lužkovic i Želechovic nad Dřevnicí.
Zveřejněno 11.05.2004 v 22:23.
V souladu s dlouhodobým záměrem sdružení po doporučení paní senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové, byli zástupci SZL a reprezentanti Želechovic ...
Zveřejněno 17.02.2004 v 20:00.
Dne 3.12. vyšel v deníku PRÁVO článek, o kterém se domníváme, že by se s ním měli občané seznámit. Článek je uveden níže v jeho plném znění...
Zveřejněno 14.12.2003 v 16:26.