Vážení občané Lužkovic, dne 9.10.2015 se konalo ve Sportklubu na hřišti veřejné setkání KMČ s občany Lužkovic.
Zveřejněno 12.10.2015 v 12:00.
Vážení občané, počátkem ledna jsme obdrželi od tajemníka Komise místní části (KMČ) p. Františka Alberta žádost o předložení návrhu na čerpání částky přidělené místní části Lužkovice pro rok 2010 ve výši 730 tis. Kč na opravu a údržbu obecního majetku.
Zveřejněno 17.02.2010 v 16:50.
SZZL obdrželo dne 9.1.2010 prostřednictvím elektronické pošty dotaz od tajemníka Kanceláře místní části Lužkovice pana Františka Alberta - viz text níže:
Zveřejněno 24.01.2010 v 18:32.
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína byl uveřejněn článek, který souvisí se zavedením provozu MHD do místní části Lužkovice.
Zveřejněno 03.12.2009 v 17:28.
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína (www.zlin.eu) lze nalézt následující informaci z posledního zasedání ZMZ, které se konalo 15.10.2009.
Zveřejněno 18.11.2009 v 09:55.
Vážení občané Lužkovic, v průběhu letních měsíců byl v Lužkovicích vybudován chodník na návsi v zatáčce. Nyní na podzim probíhají práce na opravě veřejného osvětlení podél chodníku u řeky Dřevnice.
Zveřejněno 19.10.2009 v 19:45.
Vážení občané Lužkovic, od 1.9. 2009 bude do naší místní části dojíždět MHD. Tuto skutečnost lze jenom uvítat. Konečně jsme se po dlouhých létech dočkali.
Zveřejněno 12.08.2009 v 15:33.
Vážení občané Lužkovic, v průběhu měsíce března tohoto roku SZZL sumarizovalo podněty a návrhy od občanů, které směřovaly k využití finanční částky na zvelebení obce či drobné opravy a investice.
Zveřejněno 08.04.2009 v 12:05.
Vážení občané Lužkovic, jak většina z Vás ví a cítí, chybí v Lužkovicích prostory, kde by bylo možné pořádat nějaké společenské akce. Například spolková činnost, sraz důchodců, kroužky dětí, sraz rodáků, pořádání oslav, zábav, plesů atd.
Zveřejněno 25.03.2009 v 12:44.
Vážení občané Lužkovic, Technické služby Zlín písemně zareagovaly na náš článek s názvem " Úklid komunikací vlastními silami, http://www.luzkovice.cz/clanek.php?id=569", který byl zveřejněn 4.3. 2009 na našem webu. Níže se můžete seznámit s jejich písemným vyjádřením...
Zveřejněno 18.03.2009 v 07:42.
Vážení spoluobčané, stejně jako všem příměstským částem Zlína, tak i místní části Lužkovice byla z rozpočtu města Zlína při jednání zastupitelstva dne 5.2.2009 vyčleněna na letošní rok finanční částka na zvelebení obce či drobné opravy a investice. Níže přikládáme podrobnější informace...
Zveřejněno 12.03.2009 v 13:13.
Vážení občané Lužkovic, jak všichni víte z Magazínu Zlína 1/2009 odkaz
, od 1.2. 2009 nebude mít naše místní část funkční úřadovnu a taktéž možnost dozvědět se nějaké informace z místního rozhlasu, neboť ten je společný se samostatnými Želechovicemi, odkud by bylo možné zprávy vysílat.
Zveřejněno 30.01.2009 v 06:23.
Vážení občané Lužkovic, v lednovém čísle Magazínu Zlína na straně 6 vyšel článek představující místní část Lužkovice.
Zveřejněno 14.01.2009 v 07:17.
Vážení občané, v pátek dne 14.11. 2008 proběhl televizní šot na ČT1 v rámci vysílání Události v regionech - Brno, který se blíže věnuje místním částem statutárního města Zlína, kde by se zdejší občané chtěli více podílet na správě svých záležitostí.
Zveřejněno 19.11.2008 v 13:36.
Vážení občané Lužkovic, dnes 14.11. 2008 vyšel v elektronické podobě ve Zlínském deníku článek s názvem MÍSTNÍ ČÁSTI ZLÍNA: Chceme vlastní radnice.
Zveřejněno 14.11.2008 v 08:51.
Dovolte mi malou reakci na článek o místních komisích ve Zlínském deníku, který vyšel dne 25.9.2008.
Zveřejněno 03.10.2008 v 20:32.
Vážení občané Lužkovic, v posledním červencovém magazínu Zlína vyšel na straně dvě viz link: Magazín Zlín 7/2008 článek s názvem: Jak se nám žije v našem městě - věčné téma bez definitivní odpovědi jehož autorkou je paní primátorka PhDr. Irena Ondrová.
Zveřejněno 13.07.2008 v 14:08.
Rada města Zlína doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Zlína vznik dalších dobrovolných regionálních komisí v jednotlivých příměstských částech a jejich propojení na magistrát prostřednictvím pracovníků existujících úřadoven, či občanských iniciativ coby tajemníků komisí viz link: Zlín chce zintenzivnit komunikaci s místními částmi
Zveřejněno 20.03.2008 v 20:22.
Vážení občané, dne 19.3.2008 byl uveřejněn článek o tom, že vznik městských částí ve Zlíně je drahý. V přiloženém textu se můžete seznámit s fakty, která dokládají, že tomu tak není. Opětovně žádáme radnici, aby informovala objektivně.
Zveřejněno 20.03.2008 v 14:35.
Vážení občané Lužkovic, celkem 396 občanů Lužkovic se v petiční akci vyslovilo pro vznik městské části Lužkovice. Dne 17.3.2008 byla tato petice předána primátorce PhDr. Ireně Ondrové, radě a zastupitelstvu města s požadavkem projednání na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva
Zveřejněno 18.03.2008 v 22:24.