Ještě pár slov k historii křížku v Lužkovicích
Vážení občané místní části Zlín-Lužkovice, Ráda bych k Vašim zprávám na webu přidala ještě pár informací, které zpracovala v roce 2010, kdy byly ukončeny práce na opravě křížku, kolegyně z památkové péče Ing. Olga Gajdošíková.
V tiskových zprávách na webu by vám hledání asi dalo moc práce. Myslím, že příběh se ztracenou a nalezenou částí dříku patří k těm málo šťastným, které se pojí s místy piety na území jednotlivých místních částí Zlína. I soudobá historie je součástí věcí kolem nás.

23. 11. 2010 - Ing. Olga Gajdošíková

Kříž byl poškozen během 2. sv. války – svislá část byla rozlomena na několik částí. (nejvíce poškozená střední část kříže byla odstraněna, ponechané poškozené části zpevněny kovovými objímkami). V loňském roce bylo provedeno zlacení Krista. V letošním roce byla provedena oprava kamenných částí kříže. Během těchto prací byla projednána a schválena úprava svislé části kříže, v minulosti nevhodně opravené zkrácením. Odbornice, která připravovala podklady pro obnovu, navrhla podle dochovaných dobových fotografií doplnění chybějících částí kříže novými kamennými díly.

Ještě než byly nové části vyrobeny kameníkem, obyvatelé Lužkovic prozkoumali ochotně území obce a nalezli chybějící část původního kříže. Fy Dřímal, provádějící ve spolupráci a pod odborným vedením Pavly Hradilové, kamenické práce, upravila nerovné okraje nalezené původní části kříže, kterou pak spolu s 2 novými kamennými díly umístila na původní pozici na kříži.

Práce v celkové ceně 50.000 Kč zaplatilo město Zlín, částkou 20.000 z dobrovolné sbírky přispěli občané z Lužkovic.

Mgr. Kateřina Pešatová

vedoucí Odboru kultury

Magistrátu města Zlína

nám. Míru 12

761 40 Zlín

tel.: 577 630 322, 604 220 457

e-mail: katerinapesatova@muzlin.cz

www.zlin.eu
Zveřejněno 05.10.2012 v 16:13.