Myslivecké sdružení Příluky - Lužkovice
Sdružení vzniklo v této podobě v roce 1977 sloučením mysliveckých sdružení Příluky a Lužkovice...

Myslivecké sdružení Příluky-Lužkovice

Sdružení vzniklo v této podobě v roce 1977 sloučením mysliveckých sdružení Příluky a Lužkovice. Od toho je odvozen i samotný název. Ke sloučení došlo vzájemnou dohodou za účelem získání potřebných hektarů k založení samostatného sdružení. Oba celky po sloučení dosáhly kolem 850 hektarů, které se čítají i do dnešní podoby výměry. Sdružení pronajímá honitbu od honebního společenstva Příluky - Lužkovice. Tato honitba je poměrně členitá a rozkládá se od Klečůvského potoka až po Štákovy paseky a nad Burešov, což jsou příměstské části Zlína. V dřívějších časech se v naší honitbě hojně vyskytovala drobná zvěř: bažanti, zajíci, králík a zvěř srnčí. Nyní jsou stavy drobné zvěře velmi nízké a to i přes velkou snahu členstva přikrmovat, vysazovat drobnou zvěř se to nedaří. Pouze zvěř srnčí se drží poměrně na slušné úrovni, ale i tam doznáváme výkyvů, které přičítáme zvěři černé, která se nám do honitby začlenila a každoročně se několik kusů uloví. Sdružení má ve své honitbě 2 myslivecké chaty, kde se pořádají poslední leče, letní posezení s přáteli myslivosti. Již tradičně pořádáme dětské dny pro děti myslivců, ale i širokou veřejnost, kde se těšíme vždy slušné návštěvnosti. Děti se při soutěžích učí střílet, poznávat zvěř, stopovat a podobně. Při hrách se učí lásce k přírodě a zvěři, jak ji chránit a také kdy můžeme lovit. Sdružení čítá 31 členů a hosty. V nynějším období máme 1 adepta na myslivost. Sdružení zastupuje výbor, který se schází 1x měsíčně na své schůzi, kde se řídí chod sdružení.

Složení výboru:

Předseda:
Mikeska Josef

Myslivecký hospodář:
MVDr. Kubec Miroslav

Finanční hospodář:
ing. Kubec Miroslav

Jednatel:
Vlk Josef

Místohospodář:
Vrána Václav

Honební starosta:
Vrána František

Předseda rev. komise:
Válek Roman

Josef Mikeska, Lužkovice, leden 2004

zpracoval: Radek Knap

Chata luzkovice.jpg
Myslivecká chata v Lužkovicích.
Chata priluky.jpg
Myslivecká chata Příluky.
Chata priluky.jpg
Posezení u myslivecké chaty na Příluku.
Stavba chata.jpg
Stavba myslivecké chaty v Lužkovicích, 70-tá léta minulého století.
Na lovu.jpg
Myslivci po lovu společně u táboráku, 70-tá léta.
Zveřejněno 13.01.2004 v 20:30.