Rybolov na řece Dřevnici v Lužkovicích a Želechovicích v 19. století
Když se na kalendáři objeví 16. duben, z leckterého rybářského dědy se stane přes noc čiperný mladík. S oblíbenou vyleštěnou třpytkou se chystá ke pstruhové říčce, nebo k většímu potoku, aby se prošel po břehu a nahodil do pěnící vody...
Podobné pocity zažívám i já, a tak, když jsem při brouzdání po internetu narazil na zajímavé webové stránky, které popisují rybolov na řece Dřevnici v druhé polovině 19. století zpozorněl jsem už kvůli tomu, že si jako dítě ještě trochu pamatuji části bývalého mlýnského náhonu z Lužkovic na Příluky. Nakonec není to tak dávno, co muselo kvůli rekonstrukci ustoupit bývalé stavidlo, které stálo na lužkovické straně řeky Dřevnice nad starým splavem, které si většina z Vás určitě pamatuje.

Před zprůmyslněním zdejšího kraje byla Dřevnice bohatá na ryby a rybolov byl také jedním ze zdrojů peněžních příjmů. Dokazují to i dochované archívní prameny. V této souvislosti stojí za připomenutí protokol sepsaný za přítomnosti „sejdených výborů Želechovic a Lužkovic“ z 20. dubna 1879; obsahoval zásady pro pronájem rybolovu v části Dřevnice od hranice obce Lípa až k hranici obce Příluk.

Chytání ryb na Dřevnici se tehdy pronajímalo dražbou. Kdo nabídl při dražbě nejvíce peněz, tomu povolili celoroční nájem rybolovu. Obce Želechovice a Lužkovice se o výtěžek z takto vydraženého rybolovu dělily rovným dílem. Nájemci rybolovu museli dodržovat stanovené podmínky...

Celý článek včetně prohlídky dobových fotografií si můžete prohlédnout na následujícím odkazu v jeho dolní části:

Rybolov na řece Dřevnici v Lužkovicích a Želechovicích v 19. století

Radek Knap, Lužkovice, duben 2008
stavidlo.jpg
Bývalé stavidlo, toť pozůstatek dřívějšího mlýnského náhonu na Příluky
Zveřejněno 11.04.2008 v 23:08.