Několik faktů z historie želechovského kostela podle pamětní knihy obce
Vážení občané, v níže uvedeném článku si můžete přečíst několik bližších faktů z historie želechovského kostela podle pamětní knihy obce Želechovice.
Několik faktů z historie želechovského kostela podle pamětní knihy obce

Několik faktů z historie želechovského kostela podle pamětní knihy obce

            Nejvýznamnější historickou památkou v Želechovicích je bezesporu kostel sv. Petra a Pavla. Původní gotický chrám byl postaven zřejmě ve 14. století s podporou vizovských mnichů, úpravami však pozbyl gotického slohu a nyní v něm nalézáme prvky barokní, románské i renesanční. K nejradikálnější přestavbě došlo kolem roku 1737, kdy byl kostel sklenut a nejspíše byl znovu vybudován i presbytář. Můžeme se tedy jen dohadovat, kolik zbylo z původní středověké stavby, skutečností však je, že při opravách nebyly respektovány původní rozměry a obvodové zdivo. K dalším úpravám došlo v roce 1827.

            Zajímavé skutečnosti o kostele sv. Petra a Pavla jsou uvedeny v nejstarších zápiscích pamětní knihy naší obce z doby před první světovou válkou. Za pozornost stojí zejména charakteristika tehdejšího interiéru či soupis zvonů. Citace z pamětní knihy uvádím
bez dalšího komentáře:

 

·        „Kostel má dosud zaoltářní okno gotické a na humně gruntu č. 74 vyorán náhodou gotický úlomek, vršek sanktuária.“

 

·        „Roku 1794 byl kostel uvnitř dovedně vymalován. Kněz Tomáš Blabeta, jenž tu byl hostem u lokalisty, vymaloval na klenbě Narození Páně, Večeři Páně, Poslední soud.
Na stěnách byly i jiné obrazy biblické (Kristus vyhání prodavače z chrámu aj.), ale vše bylo časem pokryto vrstvou vápna (asi 1859).“

 

·        „Na věži byly dva zvony, menší z roku 1679, druhý větší z roku 1760. Na vížce
nad kostelem je zvonek, zvaný v ústech lidu „Šifrún“ z r. 1869.“

 

·        „Kostel má tři oltáře, hlavní sv. Petra a Pavla, dva poboční r. 1896 za 800 zl. opravené Božského srdce Páně a druhý Srdce Panny Marie. Hlavní oltář s řezanými sochami sv. Petra a Pavla byl r. 1896 pořízen za 1000 zl. Po evangelijní straně jest náhrobek dne 17. dubna 1783 zemřelého Josefa rytíře Stiebega, Pána na Klečůvce a Veselé.“

 

Zpracoval: Ing. Pavel Hurta

 

1.jpg
Pohled na kostel ze SV.
2.jpg
Pohled z jihu.
Zveřejněno 22.01.2007 v 23:13.