Fotodokumentace vánočních pěveckých sborů - díl I.
Nejkrásnější svátky v roce jsou svátky vánoční. Jsou to svátky narození Ježiška, svátky lásky, klidu a míru. Ve dvou dílech vám předkládáme fotografie vánočních pěveckých sborů, které účinkovaly vždy na Půlnoční mši z let 1956 až 2003.

Uděláte si obraz i o umělecké činnosti naších farníků. A možná také, že na nich poznáte své známé, rodiče nebo již i prarodiče.

Čerpáno z osobního archivu Aničky Motýlové

Zpracoval: František Rosík
Technicky zpracoval: Radek Knap
1
Vánoce 1956 dirigoval p. Ševčík.
2
Vánoce 1962 dirigoval p. Ševčík.
3
Vánoce 1963 dirigoval p. Ševčík.
4
Vánoce 1964 dirigoval p. Ševčík.
5
Vánoce 1966 dirigoval p. Gargulák.
6
Vánoce 1967 dirigoval p. Gargulák.
7
Vánoce 1969 dirigoval p. Gargulák.
8
Vánoce 1969 levou půlku dirigoval p. Gargulák.
9
Vánoce 1969 pravou půlku dirigoval p. Gargulák.
10
Vánoce 1970.
11
Vánoce 1971.
12
Vánoce 1972.
13
Vánoce 1973.
14
Vánoce 1974.
15
Vánoce 1975.
16
Vánoce 1976.
17
Vánoce 1977.
18
Vánoce 1978.
19
Vánoce 1979.
20
Vánoce 1980.
21
Vánoce 1981.
Zveřejněno 12.12.2004 v 22:02.