Herní prvek u hasičské zbrojnice
Co se to děje u hasičské zbrojnice? Bude tam umístěn nový dětský herní prvek.

Komise místní části řešila a řeší absenci dětského hřiště v katastru Lužkovic.

S Odborem Zeleně (mag. m. Zlína) bylo vytipováno několik míst, které jsou ve vlastnictví města Zlína a na nichž by teoreticky šlo zbudovat nějakou herní plochu pro děti.

Vylučovací metodou jsme zvolili obecní prostor v dolní části "návsi", se kterým se dá dále pracovat.
Komise plánuje další aktivitu kolem prvku, zejména umístit lavičku, osadit zelení, vizuálně oddělit od silnice či prostoru pro recyklovatelný odpad apod. Zapojit se, byť jen nápadem či invencí, může každý.

Tento "lanový prvek" nepovažujeme za náhradu komplexního dětského hřiště, ale vítáme pozitivní přístup města Zlína ve zbudování alespoň něčeho nového pro děti.

Umístění prvku bylo řešeno s ohledem na inženýrské sítě. Podrobnosti v zápise komise a dalších přílohách.

Ujednání KMČ Lužkovice o umístění herního prvku u hasičské zbrojnice.

Cenová nabídka včetně realizace.

Schéma umístění dětské prolézačky.1598861806_prvek.JPG
Zveřejněno 31.08.2020 v 09:50.