Poskytování lesnických služeb - ing. Evžen Babík

Poskytuji:

- komlexní služby a péči o les, zhodnocení jeho produktů
- poradenské služby
- zprostředkování a výsadbu sazenic
- výchovu lesních porostů
- těžbu a prodej dřeva
- další lesnické práce

Kontakt:
odborný lesní hospodář
ing. Evžen Babík
Lužkovice 172
763 11 Zlín11

telefon: 577901217

Následující fotografie zobrazují různé typy lesů a zároveň krásu naší přírody.

Evzen1.jpg
Jarní svěží jehličnatý les (smrk) v ochranném pásmu vodního zdroje - lokalita Slušovská přehrada.
Evzen2.jpg
Vodopád ve vysokohorském lese - lokalita Jeseníky.
Evzen4.jpg
Časný podzim ve smíšených porostech (borovice, skupiny modřínu a smrku, dub a žloutnoucí břízy) - lokalita Lužkovice a silnice na Hvozdnou.
Evzen6.jpg
Zimní idyla břehového porostu vesnického rybníčku (bříza, dub, olše) - lokalita Žďárské vrchy.
Zveřejněno 20.10.2003 v 23:11.