Zápis z VČS Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice za rok 2010
Dne 15.1. 2011 večer se v hospůdce Sportklub na fotbalovém hřišti v Lužkovicích konala Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice. Níže se zájemci mohou seznámit se zápisem o činnosti našeho sboru za uplynulý rok, který vyhotovil starosta sboru br. František Vodička.

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice - Zlín

 

Výroční členská schůze za rok 2010 – zápis

Přítomno: 21 členů, 16 hostů

Místo konání: Sportklub hřiště – Lužkovice

Datum konání: 15. ledna 2011

Program:

-            Zahájení a uvítání hostů

-            zpráva starosty o činnosti

-            zpráva velitele o činnosti

-            zpráva pokladníka, stav pokladny

-            plán práce na příští rok

-            diskuse, příspěvek Sdružení za zdravé Lužkovice, ostatní

-            závěr

Minuta ticha za zemřelé bratry : Josef Bobál č.p. 48, Jiří Dohnal

Hosté:

·         sestra plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D., ředitelka HZS Zlínského kraje s manželem

·         br. Vladislav Žitný – velitel okrsku č. 8

·         br. Ing. Michal Staněk OSH Zlín

·         Radek Knap, Bohumil Bobál - Sdružení za zdravé Lužkovice

·         se. a br. manželé Kedroňovi SDH Jaroslavice

·         br. Radek Špendlík SDH Želechovice nad Dřevnicí

·         br. Luďek Cholasta, David Krajča SDH Lípa nad Dřevnicí

·         br. Petr Krajča, Jan Pospíšil, Petr Hanzlík SDH Želechovice nad Dřevnicí - Paseky

·         br. Miroslav Rafaja, Karel Paták SDH Klečůvka

·         br. Josef Jakuba – technik krizového štábu MMZ

Hlavní činnosti hasičského sboru:

1.    Zásahy u požárů, povodně:

2. června 2010 - po vydatných deštích se rozvodnila řeka Dřevnice. Osvědčilo se hlášení krizového štábu rozhlasem, občané byli v předstihu varováni. Technický zásah pod vedením velitele. Vysoce odborný zásah.

2.   Námětové cvičení:

 

Pouť na Petra a Pavla Želechovice 2.7.2010

 

3.   Soutěže požárního sportu 2010:

 

-          Okrsková soutěž Paseky, 8. 5. 2010

-          Soutěž domácí v Lužkovicích 3. 7.2010 + zábava

-          Soutěž Lípa 10. 7. 2010

-          Soutěž Ostrata 24. 7.2010

-          Soutěž Želechovice 21. 8.2010

-          Soutěž primátorská v Louky, 5. 6. 2010

Mnoho hodin bylo odpracováno na přípravě soutěží a údržbě techniky pro soutěže.

4.    Údržba techniky, zbrojnice a vodních zdrojů:

 

-          údržba vozidla Š 1203

-          údržba požárních stříkaček

-          údržba čerpadel

-          údržba zbrojnice

-          čerpání a čištění studní a vodních zdrojů

-          příprava auta na technické prohlídky

-          fasování nových věcí

-          inventura techniky majetku MMZ

-          stěhování techniky kvůli opravám zbrojnice

5.    Brigády, společenské akce:

-          sběr železného šrotu 29.4, 1. a 3.5.2010

-          pomoc při pořádání Dětského dne ve spolupráci se SZZL

-          pomoc při pořádání pivních slavností spolu s FK Lužkovice

-          zabijačka, fašanek, 3 x kulaté narozeniny F. Ušela 80 let., M. Ušela a M. Ždanov 30 let.

-          ocenění hejtmana a primátorky za povodně

6.   Školení řidičů

 

7.   Schůzovní činnost:

 

Okrsková výroční schůze a průběžné schůze okresu, okrsku a sboru

 

 

Fakta:

1.4.2009 jsme se direktivně museli přestěhovat do prostor rodinného domu pana Matůše Na Gruntech číslo 117 z původních 95 m čtverečních temperovaných prostor s tekoucí vodou do nevyhovujících 27 m čtverečních bez topení a vody, dále bez soc. zázemí, kde prostory nevyhovují normám pro požární zbrojnici a kde ani není změněn účel využití obytných prostor k využití na požární zbrojnici.

Už dlouhou dobu máme slíbené auto Avie po SDH Malenovice, ve zbrojnici proběhly stavební úpravy prováděné majitelem domu.

Zásahové auto Š 1203 bylo celou dobu oprav mimo zbrojnici a neschopné výjezdu, protože v něm byla naložena technika a věci, aby nezavazely při opravách zbrojnice.

Snad se blýsklo na nové časy a v pondělí 17.1. 2011 bude auto Š 1203 odevzdáno MMZ a v úterý má přijet opravená Avie. Snad se do garáže ve zbrojnici vejde. Snad už bude naše zásahová jednotka schopná výjezdu a požární bezpečnost obce navrácena do starých kolejí. Po volbách a výměně vedení magistrátu věříme v obrat dobrým směrem.

Prostory zbrojnice jsou nadále nevyhovující.

JPO 5 SDH Lužkovice:

Velitel – Milan Paták

Členové: Stanislav Liška, Martin Ušela, Pavel Kopec, Pavel Filka a student Tomáš Bartek.

V předloňských volbách byli zvoleni:

Výbor:

Starosta - Vodička František

Velitel - Paták Milan

Pokladník - Liška Stanislav

Správce - Filka Pavel

Tento výbor dále pokračuje.

Příjemné témata:

Po oficiální části byl podáván zvěřinový guláš, měkký chléb, pivo a slivovice.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, svatý Florián nechť nás ochraňuje.

Schůze se v klidu rozešla nad ránem.

V Lužkovicích dne 16.1.2011

Zapsal starosta František Vodička

 

 

Foto: Radek Knap
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
Zveřejněno 20.01.2011 v 16:13.